Yritysten kehittäjä

Analysoin yrityksiä, sparraan yrittäjiä ja autan kasvun rahoituksessa. 

toteutettua toimeksiantoa
0 +
palveltua organisaatiota
0 +

Marko Seppä

Kauppatieteiden tohtori

Omistaja, hpj

 

Palveluni yrityksille ja yrittäjille

Yritysten kasvustrategiat, kumppanuudet ja rahoitus

Joskus neuvot ja arviot ulkopuoliselta asiantuntijalta ovat sopivin lääke yrityksen tilanteeseen. Osaan katsoa yritystäsi eri näkökulmista ja asettua päätöksenteossa sinun asemaasi. Monet toimeksiannot ovat johtaneet lyhyttä sparrausta laajempiin projekteihin ja pitkäaikaisiin kumppanuuksiin.

Kun kemiat, kompetenssit ja päämäärät osuvat kohdilleen, voi yhteistyö johtaa osaamissijoitukseen — yhteisenä tavoitteena yrityksen nopea kasvu omistuspohjaa laajentamalla. Olen ollut kanssayrittäjänä yhteensä yhdeksässä erilaisessa kasvuyritysprojektissa. Tällä hetkellä yhtiöni portfoliossa on kaksi yritystä.

Olen erikoistunut yritysanalyyseihin, kasvustrategioihin, -kumppanuuksiin ja -rahoitukseen. Yhtiöni on palvellut kymmeniä sekä kotimarkkina- että vientiyrityksiä eri toimialoilta. Asiakasyritykseni edustavat useita erilaisia liiketoimintamalleja ja yritystoiminnan kaikkia eri kehitysvaiheita.

Yhteistä kaikille on uteliaisuus uusia mahdollisuuksia kohtaan ja omistajien tahto kasvattaa yrityksen liiketoimintaa. 

Palveluni rahoittajille ja mahdollistajille

Yritysten evaluoinnit ja yrittäjien koulutus

Yritysten kasvattaminen on vaativa osaamislaji. Tunnen markkinoiden parhaat käytännöt ja Euroopan, USA:n ja Aasian huippuyliopistojen kehittelemät uudet innovatiiviset ratkaisut. Osaan hyödyntää niitä ratkaisuissa sinun organisaatiosi tarpeisiin kussakin tilanteessa.

Yksi työnäytteeni on Kasvun Kiitorata -metodi ja siihen perustuva Kasvu Open -kilpailu, jonka ideoin aikanaan kauppakamarijärjestölle. Olen vienyt suomalaisia yrityksiä Aasian ja USA:n markkinoille ja arvioinut satoja rahoitushakemuksia Euroopan komissiolle. Olen kouluttanut startup-ekosysteemin rakentajia Vietnamissa ja liiketoimintaosaajia Intiassa. Olen myös mm. herätellyt yrittäjyyskouluttajia Afrikassa, e-business-kehittäjiä Kiinassa ja OECD-päättäjiä Brasiliassa.

Yhteensä olen toteuttanut yli 100 erityyppistä toimeksiantoa noin 30 erilaiselle rahoittajalle, elinkeinoelämän järjestölle ja yliopistolle. Kaikki ovat oman alansa edelläkävijöitä, joita yhdistää valmius rohkeisiin innovatiivisiin kokeiluihin.

Omistajien vastuu yrityksen kasvattajana on jakamaton, mutta omistajuutta on mahdollista jakaa.