Kasvua yrityksellesi!

VCC on ELY:n yritysten kehittämispalvelujen palveluntuottaja

Voit hakea tukea liiketoimintasi kehittämiseen, jos sinulla on toimintansa vakiinnuttanut pk-yritys, joka haluaa kasvaa ja kehittää toimintaansa. Konsultointi-palvelu sopii esim. kasvu- tai rahoitusstrategian  tekemisen tueksi. 

Konsultoinnin hinta yritykselle on ELY-keskuksen vahvan tuen ansiosta 325 € + alv/päivä. Sitä myönnetään yleensä 2-3 päiväksi kerrallaan. 

Analyysin kesto on tavallisesti yhden päivän, ja se maksaa yritykselle 260 € + alv/päivä. 

Lue lisää www.ely-keskus.fi/web/yritystenkehittamispalvelut 

VCC on palveluntuottajana seuraavilla osa-alueilla: 

Analyysi

Saat yrityksellesi konkreettisen kehittämissuunnitelman, jossa määritellään tavoitteet, kehittämiskohteet ja tarvittavat toimenpiteet 2–3 vuodeksi eteenpäin. Analyysin jälkeen yrityksesi voi hyödyntää ELY-keskuksen Konsultointi-palveluita tai muita yrityspalveluita.

 

Konsultointi - Kasvu ja kansainvälistyminen
Mitä sillä voidaan saada aikaan?

Kasvustrategia

Haetko nykyisille tuotteillesi uusia markkinoita vai oletko laajentamassa tarjontaasi nykyisillä markkinoilla? Pohditko uusien toimintatapojen ja teknologioiden vaikutuksia ja mahdollisuuksia? Onko yritykselläsi kaikki tarvittavat resurssit ja kompetenssit?

ELY:n tuella voimme yhdessä joko uudistaa tai synnyttää yrityksellesi kasvustrategian

Kasvurahoituksen vaihtoehdot

Pohditko tai valmisteletko kasvurahoituskierrosta? Etsitkö lähinnä velka- ja grant-rahoitusta vai oletko myös avoin omistuspohjan laajennukselle? Puuttuuko vain rahaa vai oletko vailla monipuolisempaa resursointia? Tunnetko markkinoiden tarjonnan?

ELY:n tuella voimme yhdessä kartoittaa ja arvioida kasvurahoituksen erilaiset vaihtoehdot

Kansainväliset kumppanuudet

Toimitko jo aktiivisesti kansainvälisillä markkinoilla? Haluatko testata tai löytää uusia kandidaatteja alihankkijoiksi, jakelijoiksi tai strategisiksi kumppaneiksi kohdemarkkinoillasi? Kiinnostavatko erilaiset voitonjako- ja muut kumppanoitumismallit?

Konsultointi - Markkinointi ja asiakkuudet
Mitä sillä voidaan saada aikaan?

Markkinointistrategia

Miksi? – Miksi markkinoimme, mitä haluamme saavuttaa markkinoinnilla?
Kenelle? – Keitä haluamme tavoittaa markkinoinnilla?
Mitä? – Mitä viestimme heille? Mikä on heille tärkeää?
Miten? – Miten heidät tavoitetaan?

Mm. näiden kysymysten pohtimisen avulla pääsemme tekemään yrityksesi markkinoinnille tehokkaan strategian. 

Asiakaskohderyhmien valinta

Kaikki asiakkuudet eivät ole yhtä kannattavia ja kaikkia mahdollisia asiakkaita ei kannata ottaa uusasiakashankinnan kohteeksi. 

Ketkä ovat sinun yrityksesi parhaita asiakkaita? Keitä kannattaisi tavoitella? 

Tähänkin kehittämistyöhön voit hakea tukea Yritysten kehittämispalveluista. 

Digimarkkinoinnin suunnitelmat

Tuntuuko siltä, että yrityksessäsi ei vielä hyödynnetä  digimarkkinointia niin hyvin kuin voisi?

Kun yrityksesi liiketoiminnan tavoitteet ovat kristallinkirkkaat ja asiakaskohderyhmät selvillä, on digimarkkinoinninkin suunnittelu helpompaa. 

Voimme yhdessä laatia suunnitelman, jonka pohjalta on hyvä lähteä toteuttamaan käytännön toimenpiteitä. 

Vastuuasiantuntijat

Vastuuasiantuntija - Analyysi + Kasvu ja kansainvälistyminen

Marko Seppä

Olen hankkinut kokemukseni ja näyttöni tutkimuksesta ja tuotekehityksestä, uusien tuotteiden ja palvelujen lanseerauksesta kansainvälisille markkinoille, pääomasijoitustoiminnasta, hallitus- ja kasvustrategiatyöstä ja strategisten kumppanuuksien rakentamisesta mm. digitaalisessa mediassa, rakennusteollisuudessa sekä palvelu-, rahoitus- ja ohjelmistoliiketoiminnassa.

Erityisosaamistani ovat toimialariippumaton uuden liiketoiminnan mallintaminen, organisointi ja resursointi, kansainvälisen liiketoiminnan käynnistäminen ja kumppanuusjärjestelyt, yritystoiminnan rahoitus ja kasvustrategiat

Ota yhteyttä! marko.seppa(at)vcc.fi

Vastuuasiantuntija - Markkinointi ja asiakkuudet

Sirpa Seppä

Autan yrityksiä selkeyttämään, suuntaamaan ja suunnittelemaan markkinointia niin, että sillä saavutetaan oikeanlaiset asiakkaat ja kasvatetaan myyntiä. Useimmiten tämä tarkoittaa digimarkkinoinnin ja sosiaalisen median tehokkaampaa hyödyntämistä.

Asiakaslähtöinen markkinointistrategia ja -suunnitelma toimivat pohjana kaikelle käytännön tekemiselle myös pk-yrityksessä ja näiden tekemiseen minulla on hyvät menetelmät ja työkalut.

Vahvuuteni on käytännönläheisyys - yritysten ja yrittäjien arjen ymmärtäminen, sillä olen itse tehnyt arkipäivän markkinointityötä yli 30 vuotta. Taustani on isoissa brändiyrityksissä, mutta yli 10 vuoden ajan olen toiminut yrittäjänä ja teen jatkuvasti jokapäiväistä käytännön markkinointityötä eri yrityksille.

Elän vahvasti sisällä pk-yritysten arjessa ja ymmärrän pienten yritysten haasteita.

Ota yhteyttä! sirpa.seppa(at)vcc.fi

Oman yritykseni MarkManin sivuilta voit lukea lisää tavoistani kehittää markkinointia.